Tutvustus

City Õigusbüroo

Ettevõte asutati Tallinnas aastal 1999. City Õigusbüroo meeskonda kuuluvad oma ala professionaalid, kes on omandanud kõrgema juriidilise hariduse. Meie juristid omavad pikaajast juriidilise nõustamise kogemust ning on väljapaistvalt esindanud meie kliente Eesti Vabariigi erinevates kohtuinstantsides, kohtuvälistes vaidlusorganites, inspektsioonides, riigi- ja kohaliku omavalitsuse haldusorganites,  läbirääkimistel ning muude õigustoimingute tegemisel. Vaata meie tegevusvaldkondi siit.
Oleme keskendunud asjatundliku õigusabiteenuse osutamisele juriidilistes küsimustes eraisikutele, äriühingutele ja korteriühistutele kõigis peamistes õigusvaldkondades: tsiviilõigus (sh võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus) haldusõigus, äriõigus, tööõigus ja kindlustusõigus.
City Õigusbüroo eesmärk on olla oma klientidele kompetentne ja usaldusvääne partner leides klientide probleemidele alati kõige sobivaimad lahendused mõistliku tasu eest, garanteerides õigusabiteenuse 100% kvaliteedi ning tulemuslikkuse.
Teenuse osutamisel, mida iseloomustab paindlik ja kliendikeskne teenindus, tagame kliendi huvide efektiivse kaitse ning probleemide õigeaegse lahendamise. Samuti pakume igapäevast juriidilist tuge väikese ja keskmise suurusega erinevatele äriühingutele sealhulgas ka teenindus- ja tootmisettevõtetele, kinnisvara äriga tegelevatele äriühingutele, pankadele, nafta- ja nafta transiidi ettevõtetele, tervishoiuasutustele, ringhäälinguorganisatsioonidele, korteriühistutele ning mittetulundusühingutele.

 

Perekonnaõigus
Riigihanked
Kriminaalõigus
Pärimisõigus
Asjaõigus
Võlaõigus, lepinguvälised võlasuhted
Äriõigus
Tsiviilkohtumenetlus
Haldusõigus, haldusmenetlus, halduskohtu menetlus
Täitemenetlus
Pankrotimenetlus, pankrotiõigus
Korteriühistu abi
Veebinõustamine (juriidiline E-nõustamine)
Kindlustusõigus
Meditsiiniõigus
Tarbijakaitseõigus
Tööõigus
Võlgade sissenõudmine
Äriühingute asutamine ja likvideerimine